VTV3 – Cà Phê Sáng

VTV3 – Cà Phê Sáng

Trong chuyên mục Cafe sáng với VTV3. House of Barbaard xuất hiện vào phút thứ 10 qua chuyến viếng thăm của anh MC đẹp trai.