VN Express

VN Express

The rise of Hanoi’s barbershops – Hanoian men are more style-conscious than ever. Their new grooming destination? Hip, nostalgic and refined barbershops.
Kenh14 – Video

Kenh14 – Video

House of Barbaard hiện lên “sắc” như dao cạo dưới góc quay chuyên nghiệp của ekip Kênh14